ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew, tel. +48 22 77 90 790,
e-mail: komunikacja@superdrob.pl