Grupa kapitałowa

SuperDrob S.A.

Wylęgarnia i hodowla

Fermy drobiu

Serwis cateringowy

Logistyka i transport

Rozwój inwestycji

rolno-spożywczych

w Polsce

Usługi budowlane

Wyniki finansowe 2016 (w tyś zł.)

1 061 207

21 326

113 797

76 541

43%

443 989

2 400

osób

Przychody netto ze sprzedaży

Wynik operacyjny

Kapitał własny

Inwestycje

Eksport

Aktywa razem

Ilość pracowników

* Wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej SuperDrob S.A.

DALEJ

Raport

społecznej odpowiedzialności biznesu 2015-2016

EN

PL

ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew, tel. +48 22 77 90 790,
e-mail: komunikacja@superdrob.pl

1 061 207

21 326

113 797

76 541

43%

443 989

2 400