„Nasza praca to planowanie inwestycji i ograniczanie wpływu na środowisko zgodnie z modelem zrównoważonego rozwoju. Dlatego inwestujemy w nowe instalacje proekologiczne.

 

W 2016 roku naszym największym sukcesem było uruchomienie biofiltra podnoszącego jakość powietrza wokół zakładu oraz budowa nowej oczyszczalni ścieków.

 

 Monitorujemy również działania w zakresie transportu, wdrożyliśmy nowy system oświetlenia oparty o energooszczędne żarówki LED i wdrażamy nowy system segregacji odpadów.”

 

 

Kinga Walenda

Kierownik ds. Ochrony Środowiska i P.POŻ.

Partner dla środowiska

Zrównoważony rozwój i oszczędność

  • Wdrożyliśmy nowoczesne urządzenia do filtrowania i uzdatniania wody (nowa oczyszczalnia ścieków) oraz powietrza (BIOFILTR).
  • Wdrażamy programy oszczędności zużycia mediów: EE, gaz, woda, gazy procesowe, oświetlenie LED.
  • Organizujemy konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy mają możliwość wyrażania swoich opinii na temat naszych nowych inwestycji.
  • Dbamy o utrzymanie w dobrym stanie parku technologicznego, zakładów i floty firmowej.
  • Unikamy marnotrawstwa troszcząc się o środowisko i oszczędność pieniędzy.

DALEJ

Raport

społecznej odpowiedzialności biznesu 2015-2016

EN

PL

ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew, tel. +48 22 77 90 790,
e-mail: komunikacja@superdrob.pl