Partner równych szans

Szanujemy naszych pracowników i jesteśmy gotowi do dialogu

  • Dbamy o budowanie zespołu czerpiącego siłę z młodej kadry oraz dojrzałych pracowników z dużym doświadczeniem.
  • Zatrudniamy pracowników z Ukrainy, Mołdawii, Wietnamu, Nepalu.
  • Jesteśmy wrażliwi na dobre traktowanie ludzi i kładziemy duży nacisk na ten aspekt we wszystkich działach naszych zakładów.
  • Pomagamy osobom w trudnej sytuacji życiowej.
  • Pomagamy stawiać pierwsze kroki naszym pracownikom z zagranicy.
  • Prowadzimy hotel pracowniczy i wspieramy wynajem mieszkań dla nowych pracowników.

Raport

społecznej odpowiedzialności biznesu 2015-2016

EN

PL

ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew, tel. +48 22 77 90 790,
e-mail: komunikacja@superdrob.pl