3.6 Organizacje,
w których jesteśmy

102-13

Polskie Towarzystwo Gospodarcze

Stowarzyszenie polskich prywatnych przedsiębiorców, ukierunkowane na uwolnienie potencjału biznesowego oraz patriotyzmu gospodarczego. Stawia na budowanie wspólnoty i odpowiedzialny biznes w oparciu o wartości. Oferuje doradztwo prawne, eksportowe i finansowe. Bierze udział w procesach legislacyjnych i opiniowaniu projektów ustaw. Propaguje projekty społeczne, patriotyczne i edukacyjne.

Business Centre Club

Związek Pracodawców „Business Centre Club” (BCC) – polski związek pracodawców – reprezentuje interesy pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego.

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza (KRD-IG)

Celem KRD-IG jest dalszy rozwój i unowocześnianie polskiego drobiarstwa, ochrona interesów hodowców i producentów drobiu oraz przetwórców mięsa drobiowego, ich integracja, reprezentowanie krajowego drobiarstwa wobec władz państwowych. Aktualnie do KRD-IG należy blisko 90 podmiotów gospodarczych. Członkami są m.in. uniwersytety rolnicze, związki hodowców i producentów drobiu, zakłady przetwórcze mięsa drobiowego, wytwórnie pasz oraz indywidualni hodowcy i producenci drobiu. Izba jest partnerem międzynarodowych instytucji zapewniających rozwój branży i dobrostan zwierząt, takich jak europejskie a.v.e.c. czy amerykańskie International Poultry Council.

SuperDrob jest współzałożycielem polskiego Klastra Rolno-Spożywczego AgreeHub

Ideą klastra jest koncentracja potencjału, możliwości i korzystanie z efektu skali. Dotyczy to zarówno budowania wspólnych platform zakupowych, podejmowania wspólnych inicjatyw dedykowanych działaniom ukierunkowanym na zdobywanie nowych rynków zagranicznych, a także pozyskiwania środków na nowe inwestycje.

Do udziału w klastrze i wspólnego działania zapraszane są wszystkie firmy spożywcze z polskim kapitałem, instytucje naukowe oraz organizacje wsparcia biznesu, które tak jak my poprzez wspólne działania chcą wzmacniać różnorodność i atrakcyjność krajowych produktów i marek spożywczych oraz budować reputację polskiej żywności w kraju i na świecie.