7.3 Zużycie wody


Jesteśmy firmą świadomą, która chce działać odpowiedzialnie. Dlatego też wśród naszych priorytetów znalazła się kwestia ograniczenia zużycia wody w każdym z naszych zakładów. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak cennym bogactwem naturalnym jest woda, stąd prowadzone inwestycje mające na celu optymalizację jej zużycia i umożliwienie ponownego wykorzystania.

303-1

Łączny pobór wody w podziale na źródła

2018

2019

Wody podziemne 1 216 476 m3 1 337 448 m3
Dostawy wody z sieci miejskiej 192 735 m 3 211 753 m3
Suma 1 409 229 m 3 1 549 201 m 3

  • Zainstalowaliśmy specjalne systemy do mycia tuszki – Bio Turbo, które rozpylają mikrocząsteczki wody zmieszane z powietrzem pod dużym ciśnieniem. Efekt końcowy jest bardzo dobry, a pozwoliło to zmniejszyć zużycie wody do 5,8 m3/t żywca w 2018 i 5,32 m3/t żywca w 2019 roku (w 2017 roku było to 6,66 m3/t żywca). W 2020 roku inwestycja ta zostanie również wdrożona w zakładzie w Lublinie.
  • Wykonaliśmy inwestycję dotyczącą systemu recyrkulacji wody – zakupiliśmy urządzenie, które zbiera wodę z całego obszaru w zakładzie, następnie jest ona filtrowana i przesyłana dalej do części brudnej. W tej części zakładu jest ponownie wykorzystywana do mycia i namaczania szuflad, mycia kontenerów i pneumotransportu odpadów.
  • 15% wody zużywa mycie zakładów. Przez ostatnie dwa lata wymieniliśmy wszystkie dysze na te nowej generacji, o zużyciu wody 25 l/min (przy starych dyszach było to 40 l/ min). W tym zakresie również inwestujemy w innowacyjne rozwiązania, które zastosowane są już w zakładach w Karczewie i Łodzi. Ze względu na dobre rezultaty i duże oszczędności (rzędu 100 kW mocy cieplnej) będziemy je implementować w Lublinie i Goleniowie.
  • Zainstalowaliśmy przemienniki częstotliwości do pomp wody w stacji uzdatniania wody, aby automatycznie dopasowywać ilość wody do zapotrzebowania.
  • Wymieniliśmy na nowy, bezobsługowy, system sterowania stacji uzdatniania wody oparty na SCADA.W Grupie Kapitałowej SuperDrob, dzięki innowacyjnym pomysłom i nowym inwestycjom, od 2017 roku udało nam się zaoszczędzić w zależności od procesu od 20 do 50% wody na kilogram mięsa. (dane za cały rok obejmują zakłady w Lublinie, Karczewie i Łodzi)

303-3

Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu.