8. SuperDrob blisko społeczeństwa

Firma działa w otoczeniu, które jest częścią społeczeństwa, częścią połączonego organizmu – to filozofia firmy i filozofia ludzi, którzy w niej pracują. Przeznaczanie pieniędzy na wsparcie tego otoczenia jest ze wszech miar słuszne. (…) zarabiamy pieniądze i chcemy się nimi podzielić. Płacimy podatki – i przez to odpowiadamy na potrzeby społeczeństwa – ale działamy też bezpośrednio, pomagając najbardziej potrzebującym. Naszą filozofią jest z jednej strony dzielenie się, pomaganie tym, którzy najbardziej tego potrzebują, a z drugiej strony wspieramy tych, którzy mają ponadprzeciętne wyniki i potencjał, żeby mogli się rozwijać.


Marcin Świąć

Prezes Zarządu SuperDrob


Wsparcie innych fundacji i ośrodków produktami
2018

35 ton

2019

34 tony


8.1 Wspieramy lokalnie

Zaangażowanie naszej firmy w życie społeczności mieszkającej niedaleko zakładów jest dla nas czymś naturalnym. Miejsca, w których inwestujemy, również nie są przypadkowe. Chociażby wylęgarnia drobiu w Stoczku Węgrowskim – rodzinnej miejscowości założyciela SuperDrobu, Henryka Lipki – miała wspomóc rozwój lokalnej gospodarki. Oferujemy wiele miejsc pracy, organizujemy wydarzenia wspólnie z gminami, wspieramy stowarzyszenia, inwestujemy w rozwój infrastruktury. Chcemy brać czynny udział w życiu tych społeczności. Dzięki temu znamy aktualne potrzeby i wiemy, jak możemy włączyć się we wspólne działania na rzecz dobra ogółu.

  • Wspierając różne instytucje, docieramy do szerszego grona potrzebujących. Są wśród nich: szkoły, przedszkola, kluby sportowe, świetlice środowiskowe (4), domy dziecka (4), domy samotnej matki (2), biedni (3 – Caritas, Fundacja Kapucyńska, Wspólnota Chleb Życia s. Małgorzaty Chmielewskiej), Koło Niewidomych Lewobrzeżnej Warszawy, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Helenów), zwierzęta (schronisko dla psów Psi Dworek i warszawskie zoo)
  • SuperInicjatywy
  • Filantropia
  • Kultura i sport: wspieramy młodych sportowców, kluby sportowe, wydarzenia kulturalne w miejscowościach, w których znajdują się nasze zakłady
  • Eko Akcje – sprzątanie lasu, sprzątanie Świdra na kajakach
  • Impreza z okazji Dnia Dziecka dla całej gminy, organizowana we współpracy z władzami lokalnymi i oświatą

Fundacja Uskrzydlamy wyrosła ze społecznej odpowiedzialności biznesu firmy SuperDrob. Nazwa nie jest przypadkowa – chcemy, żeby pomagała w rozwoju i realizacji pasji, żeby właśnie uskrzydlała.

Poza biznesem mamy naturalną potrzebę, żeby dzielić się wypracowanym przez siebie zyskiem. I nie robimy tego na pokaz, ale dlatego, że naszym zdaniem tak należy. W ten sposób możemy, prowadząc biznes, sprawiać, że świat staje się lepszy. Jako partner lokalny współpracujemy z wieloma podmiotami, takimi jak gminy, kluby sportowe, domy kultury, organizacje społeczne i placówki edukacyjne (szkoły, przedszkola). Angażujemy się i współorganizujemy wiele cyklicznych imprez. Jesteśmy dumni, że wspólnie z władzami i organizacjami sportowymi, kulturalnymi i edukacyjnymi tworzymy ważne wydarzenia rekreacyjne i rodzinne w miejscach, w których mamy zakłady.


Randa Ombach
Prezes Fundacji Uskrzydlamy

 

Fundacja Uskrzydlamy powstała w 2017 roku w odpowiedzi na potrzeby rozwijającej się firmy. Była też wyrazem społecznej wrażliwości pełniącego wówczas obowiązki Prezesa Césara Lipki, który pomysły na „projekty dla ludzi” widział właśnie w działalności fundacji. Trzonem działalności firmy SuperDrob jest produkcja, ale nie możemy zapominać o kapitale społecznym – to człowiek jest i powinien być najważniejszy. Dlatego powołując fundację, firma SuperDrob chciała dać wyraz temu, że trzeba dbać o swoich pracowników i ich rodziny w ich otoczeniu.

Udało nam się zrealizować wiele projektów społecznych – zarówno samodzielnie, jak również z innymi organizacjami i fundacjami. W sumie w ciągu roku jesteśmy obecni na około 100 wydarzeniach.

Integrujemy naszych pracowników na największej firmowej imprezie. Bez nich trudno sobie wyobrazić rozwój SuperDrobu. Dlatego od czterech lat organizujemy dla nich oraz ich rodzin specjalne wydarzenie – Międzynarodowy SuperFestiwal. Są rozgrywki sportowe, jedzenie z różnych zakątków świata i świetna zabawa. Zapewniamy miejsce i możliwości, żeby nasi pracownicy wszystkich narodowości mieli okazję, już nie w godzinach pracy, zaprezentować swoją kulturę, kuchnię czy obyczaje. To unikatowy event w skali Polski. Najlepszym sposobem na obalanie stereotypów narodowościowych i etnicznych jest pokazanie emigrantów od tej strony, która jest wspólna dla wszystkich ludzi – to najczęściej sport oraz kultura. Tak jest również w przypadku Międzynarodowego SuperFestiwalu.

Nasi pracownicy pochodzą z różnych stron świata: z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Tadżykistanu, a nawet dalekiego Nepalu. Są emigrantami zarobkowymi, którzy od 10 lat uczciwie pracują w naszej firmie oraz zasilają lokalną gospodarkę. Ponadto są żywymi przykładami na to, że słowo „emigrant” nie musi wywoływać negatywnych emocji. Tym samym SuperDrob, jako firma działająca nie tylko na rynku polskim, ale i za granicą, realizuje misję integrowania różnych narodowości zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i w sferze relacji z lokalną społecznością.

Fundacja Uskrzydlamy od trzech lat realizuje program stypendialny dla najzdolniejszych dzieci i wnuków pracowników SuperDrobu. Mogą być nim objęci uczniowie od szóstej klasy szkoły podstawowej i studenci, którzy mają wysoką średnią i wyróżniają się osiągnięciami w różnych dziedzinach nauki, sportu i kultury. Dzięki wsparciu finansowemu stypendyści mogą finansować kursy i warsztaty rozwijające ich talenty lub zakupić przedmioty niezbędne do kontynuacji ich pasji, np. specjalistyczne buty do siatkówki czy maszynę do szycia. Do tej pory z programu skorzystały 62 osoby.

Fundacja organizuje również letnie i zimowe półkolonie. Dzięki temu dzieci mogą skorzystać z wielu atrakcji i starannie zaplanowanych zajęć edukacyjnych i sportowych w okresie ferii i wakacji. W każdym roku chcemy im zaproponować odmienną ofertę edukacyjną, aby poza zabawą mogły spędzić ten czas, ucząc się nowych rzeczy. Jednym z takich pomysłów były zajęcia z robotyki, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Ze względu na to postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom dzieci i rodziców i we wrześniu 2019 roku stworzyliśmy Akademię Uskrzydlamy. Zakres działań Akademii Uskrzydlamy obejmuje ofertę dla dzieci i dorosłych. Dla najmłodszych dostępne są zajęcia z robotyki przy zakładzie w Karczewie, a w Lublinie dodatkowe lekcje języka angielskiego. Zajęcia są bezpłatne, prowadzą je specjaliści w swoich dziedzinach.+ Coaching

Dla pracowników przygotowaliśmy program +Coaching, który ma na celu wspieranie rozwoju i umiejętności komunikacyjnych menedżerów średniego szczebla. Planujemy w najbliższym czasie poszerzyć ofertę Akademii o nowe propozycje oraz dotrzeć z naszymi działaniami do wszystkich naszych lokalizacji.

8.2 Inni o nas