4.2 Jesteśmy otwarci na dialog

102-42

Ze względu na skalę działalności firmy mamy wiele grup interesariuszy. Są bardzo różnorodne, dlatego wypracowaliśmy odpowiednie dla każdej z nich sposoby komunikacji. Dialog z interesariuszami jest dla firmy SuperDrob bardzo ważny, a ich opinie wpływają na podejmowane przez nas decyzje. Proces ich identyfikacji rozpoczęliśmy od stworzenia mapy interesariuszy. W działanie to były zaangażowane osoby odpowiedzialne za kluczowe obszary działalności naszej firmy.

102-43

Jednym z kanałów komunikacji jest organizowane od 2016 roku wydarzenie pod nazwą SuperInicjatywy. Jest to coroczne spotkanie organizacji pozarządowych, klubów sportowych, fundacji, władz lokalnych i stowarzyszeń, mające na celu poznanie ich aktualnych planów i potrzeb. Dzięki temu możemy wszyscy lepiej zrozumieć, jaka jest nasza bieżąca sytuacja. Widzimy też dokładniej, jak my jako firma możemy lepiej odpowiadać na oczekiwania naszych interesariuszy i w czym oni mogą pomóc nam. SuperInicjatywy to również przestrzeń do dzielenia się doświadczeniem i wiedzą. Nieodłączną ich częścią jest panel edukacyjny, w trakcie którego reprezentanci wybranych jednostek przedstawiają krótkie referaty dotyczące różnych przydatnych zagadnień. Mówiliśmy np. o sprawozdawczości, networkingu czy możliwości wykorzystania mediów społecznościowych do promowania swoich działań.


Z firmą SuperDrob współpracuję na polu charytatywnym od 2016 roku. Zawsze chętnie wspiera lokalne akcje niosące pomoc, niezależnie od tego, czy jest to zbiórka krwi, impreza na rzecz dzieci czy chorych. Nigdy nie dostałam odmowy. Wspólnie udało nam się pomóc wielu potrzebującym osobom i instytucjom, m.in. Interwencyjnemu Ośrodkowi Preadopcyjnemu w Otwocku. Śmiało mogę powiedzieć, że SuperDrob to prawdziwy potentat dobroci.


Kinga Błaszczyk
Radna Powiatu OtwockiegoPrzez wiele lat wypracowaliśmy sobie ścieżkę komunikacji z mediami – zarówno lokalnymi, jak i o zasięgu ogólnokrajowym. Zawsze jesteśmy otwarci na pytania dziennikarzy i chętnie z nimi współpracujemy. Organizujemy niekonwencjonalne wydarzenia – spożywczy Tweetup (dla polskiej społeczności platformy Twitter). Rozwijamy własne media – serwis o-kurczaki.pl, wewnętrzny newsletter. Realizujemy projekty wizerunkowe z vlogerami. Dziennikarze lubią do nas dzwonić – chętnie pomagamy.


Rafał Zając
Menadżer PR


Przez wiele lat wypracowaliśmy sobie ścieżkę komunikacji z mediami – zarówno lokalnymi, jak i o zasięgu ogólnokrajowym. Zawsze jesteśmy otwarci na pytania dziennikarzy i chętnie z nimi współpracujemy. Organizujemy niekonwencjonalne wydarzenia – spożywczy Tweetup (dla polskiej społeczności platformy Twitter). Rozwijamy własne media – serwis o-kurczaki.pl, wewnętrzny newsletter. Realizujemy projekty wizerunkowe z vlogerami. Dziennikarze lubią do nas dzwonić – chętnie pomagamy.


Rafał Zając
Menadżer PR


Chcemy rozmawiać również na trudne tematy. Nie unikamy spotkań z organizacjami prozwierzęcymi. Mieliśmy okazję spotkać się z przedstawicielem ruchu Save Movement. W trakcie rozmowy poruszaliśmy kwestie dobrostanu zwierząt, odpowiedzialności społecznej i działań podejmowanych przez SuperDrob, a także wyzwań, jakie stoją dziś przed rynkiem produkcji żywności.

102-44, 102-47

W odpowiedzi na matrycę istotności przedstawiamy najważniejsze zagadnienia w naszym podejściu do zarządzania i prowadzenia firmy.

OBSZAR ŚRODOWISKOWY

GK SuperDrob prowadzi działalność w sposób chroniący i zabezpieczający zasoby i środowisko naturalne. Wszystkie jednostki organizacyjne należące do GK SuperDrob przestrzegają wszelkich przepisów prawnych i uregulowań w zakresie ochrony środowiska naturalnego obowiązujących w miejscach, w których prowadzimy naszą działalność.

Wprowadzamy modernizacje i ulepszamy nasze zakłady, by być bardziej wydajnym energetycznie i w sposób zrównoważony korzystać z zasobów.

Dobieramy odpowiednią flotę i świadomie wybieramy zewnętrznych dostawców usług transportowych z samochodami klasy EURO 5 i EURO 6.

Najważniejsza dla nas inwestycja na następne lata to założenie we wszystkich zakładach fotowoltaiki.

OBSZAR SPOŁECZNY

Zaangażowanie naszej firmy w życie społeczności mieszkającej niedaleko zakładów jest dla nas czymś naturalnym. Jesteśmy otwarci na dialog i chętnie współpracujemy z lokalnymi społecznościami.

Powołaliśmy Fundację SuperDrob Uskrzydlamy, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby społeczeństwa.

Promujemy zdrowy styl życia i świadome wybory żywieniowe.

Dzielimy się tym, co produkujemy. Przez ostatnie dwa lata około 70 ton żywności przekazaliśmy potrzebującym.

OBSZAR PRACOWNICZY

Jesteśmy pracodawcą, który daje możliwość stabilnej i pewnej pracy. Chcemy, żeby nasi pracownicy zostawali z nami na dłużej i czuli się u nas dobrze.

Stawiamy na bezpieczeństwo – program Bezpieczna Fabryka.

Wspieramy pasje naszych pracowników.

Promujemy różnorodność i wielokulturowość.

OBSZAR PRAWNY

Pierwszym z elementów naszego zdecydowanego dążenia do zachowania najwyższych norm etycznych jest zagwarantowanie, że wszystkie osoby w GK SuperDrob rozumieją nasze najistotniejsze wartości, które decydują o tym, jak postępujemy. Dotyczy to zarówno szeregowych pracowników, jak i osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji.

Realizujemy polityki dotyczące przeciwdziałania korupcji.

W swoim działaniu stanowczo przeciwstawiamy się łamaniu praw człowieka.

Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi politykami.

Analiza istotności tematów dla firmy SuperDrob

103-1

Obalamy mity i edukujemy

Serwis edukacyjny
Działalność naszej firmy obejmuje wiele obszarów wrażliwych, o których rzetelna wiedza jest w społeczeństwie bardzo mała. Ze względu na to powstało wiele mitów i niedomówień, które – powielane w środkach masowego przekazu – utrwaliły się w świadomości konsumentów i często są brane za pewniki. To dla nas, jako firmy, ogromne wyzwanie – mierzyć się z tymi twierdzeniami i edukować. Prowadzenie własnej narracji, opartej na faktach i eksperckiej wiedzy, jest jednym ze sposobów na przekazanie rzetelnych informacji. Stąd pomysł na powstanie serwisu o-kurczaki.pl. Dzielimy się tam z innymi wiedzą, którą przekazali nam eksperci w swojej dziedzinie. Rozmawiamy z naukowcami i specjalistami, czytamy fachową literaturę. Chcemy informować o bieżącej sytuacji rynku drobiu w Polsce. Interesują nas również innowacje, nowe technologie i badania naukowe, które przyczyniają się do rozwoju i poprawy jakości mięsa oraz mają wpływ na polepszenie sytuacji zwierząt hodowlanych. Wszystko staramy się przekazać w prostej formie, przystępnej dla przeciętnego czytelnika.

Chcemy też tłumaczyć to, co nie do końca jest jasne dla konsumentów – wyjaśniać opisy na etykietach, obalać mity, wskazywać rozwiązania ułatwiające poprawne obchodzenie się z mięsem drobiowym, ukazywać aktualne trendy w hodowli drobiu i dbaniu o dobrostan zwierząt. Kurczaki to dla nas temat bez końca, dlatego też wyszukujemy ciekawostki dotyczące najróżniejszych aspektów – piszemy o kurach w sztuce, historii tego gatunku czy o tym, jak powstało najpopularniejsze danie z drobiu, czyli kotlet de volaille. Zasięg serwisu, bez żadnej płatnej promocji, od 2017 roku nieustannie rośnie. Widzimy, że ma to sens i że takie miejsce w internecie jest potrzebne.

Warsztaty SuperTrampkarza

Firma od lat wspiera wiele lokalnych klubów sportowych dla dzieci. W drugiej połowie 2019 roku opracowaliśmy program i założenia warsztatów pod nazwą Kuchnia SuperTrampkarza, które przeprowadziliśmy w dniach od 7.01 do 5.02.2020 roku. W Showroomie przy zakładzie w Karczewie gościli zawodnicy z Mazura Karczew, Józefovii Józefów, Vulcanu Wólka Mlądzka i UKS-u Żagle. W całym przedsięwzięciu wzięło udział około 140 osób. Każdy z klubów wyróżnił jedną drużynę, która miała okazję wziąć udział w serii trzech warsztatów dla młodych sportowców. Spotkania składały się z dwóch części: wykładowej (ułatwiającej przyswajanie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia) oraz warsztatu kulinarnego.

Edukacja konsumencka jest bardzo cenną rzeczą, którą może zrobić tak duża firma spożywcza jak SuperDrob. Dzięki takim inicjatywom jak Kuchnia SuperTrampkarza hasło, które od lat towarzyszy firmie: „Wspieramy młode talenty” może być wcielane w życie i mieć faktyczne odzwierciedlenie w realnej zmianie nawyków żywieniowych i dbaniu o młodych sportowców.


Jedzenie jest jedną z podstawowych potrzeb fizjologicznych człowieka. W tej dziedzinie ważna jest praca u podstaw, stąd w firmie SuperDrob pomysł na program warsztatów skierowanych do dzieci. Poszerzenie świadomości żywieniowej i wiedzy dotyczącej zdrowej i zbilansowanej diety, szczególnie wśród młodych sportowców, jest dla przedsiębiorstwa bardzo ważnym wyzwaniem. Dodatkowym aspektem jest tutaj cenna edukacja konsumencka. Chcielibyśmy, by tego typu projekty edukacyjne realizowane były cyklicznie i obejmowały różne grupy potrzebujące wsparcia w dziedzinie zdrowego odżywiania.


Olga Sosnowska
Koordynator Projektu