5.3 Jesteśmy odpowiedzialnym partnerem

Znamy każdego z naszych hodowców

102-9

Wszyscy hodowcy pracujący dla SuperDrob są starannie dobierani. Wyszukujemy na rynku rolników, którzy mają już ugruntowaną produkcję, i robimy dokładny wywiad dotyczący ich wcześniejszej pracy. Podpisanie kontraktu z naszą firmą daje każdemu hodowcy różne korzyści. Mamy własne wylęgarnie, więc dostarczamy pisklęta, które znamy od samego początku, a zarówno stada zarodowe, jak i wylęgarnie przechodzą procesy certyfikacji. Mamy swoją wytwórnię najwyższej jakości pasz, która jest ściśle dostosowana do różnego rodzaju chowu czy standardowego, czy Kurczaka Sielskiego. Wreszcie, mamy również własną opiekę weterynaryjną, a pracujący w firmie Avet lekarze doskonale znają specyfikę tych konkretnych ptaków. Dodatkowo nasi zootechnicy odwiedzają każdą fermę co najmniej raz w rzucie. Ich zadania to rozmowa i wsparcie oraz poznanie potrzeb poszczególnych hodowców.

Dzięki tym wszystkim działaniom umożliwiamy rolnikom skupienie się na prowadzeniu stada. Mają oni gwarancję skupu.

Każdy z rolników jest Naszym partnerem

Cały czas podejmujemy działania, aby proces produkcji, technologia i jakość były na jak najwyższym poziomie. Nasi główni dostawcy przechodzą różne zewnętrzne audyty i otrzymują certyfikację. Część stad jest prowadzona na fermach ze Standardem Genesis. Dodatkowo niektórzy nasi klienci przeprowadzają swoje audyty u hodowców. Priorytetem jest dla nas ciągła dbałość o jak najwyższą jakość i współpraca z dostawcami na zasadach partnerskich, także by motywować ich do rozwoju i podnoszenia standardów chowu. Ponadto jesteśmy sponsorem Stowarzyszenia Siedleckiego Latającego Uniwersytetu Drobiarskiego i namawiamy naszych hodowców do udziału w jego zjazdach i podnoszenia swoich kompetencji.

Staramy się rozumieć położenie pracujących dla nas rolników i wspierać ich. W trudnych sytuacjach możemy np. odroczyć płatności. Opracowaliśmy także założenia programu dotyczącego współfinansowania na zasadzie spółek z mniejszościowym udziałem SuperDrob. W ramach projektu „Integracja” dzielimy się swoim doświadczeniem, pomagamy rolnikom przeprocesować wszystkie pozwolenia na budowę, operaty środowiskowe i uzyskać korzystne kredytowanie inwestycji. Wyposażamy hodowców w niezbędną wiedzę: jak zaprojektować taką fermę, jak ją zbudować i wreszcie jak prowadzić. Możemy ich przeszkolić, zabrać na inne nasze fermy oraz wspomóc finansowo w przypadku braku wkładu własnego. Podpisaliśmy już umowy przedwstępne z kilkoma osobami i jesteśmy w trakcie zbierania potrzebnej dokumentacji do uzyskania pozwoleń na budowę.

Rozpoczęliśmy także budowę pierwszej własnej fermy. Od początku staramy się być dobrym sąsiadem, zaangażowanym w życie lokalnej społeczności. Już podczas budowy korzystamy z usług okolicznych przedsiębiorców. Pracownicy fermy będą rekrutowani lokalnie. Już teraz wspieramy lokalne inicjatywy, eventy, szkołę, straż pożarną czy organizacje pozarządowe.

Nasze certyfikaty: BRC Food z najwyższą oceną, Sedex FSC, Genesis w hodowli i produkcji.


Motywujemy naszych dostawców, by poddawali się certyfikacji i otrzymywali coraz lepsze oceny.


Robimy własne audyty dostawców.


Wymagamy od naszych dostawców standardu bezpieczeństwa GFSI, HACCP lub ISO.


Wdrożyliśmy procedurę doboru i weryfikacji dostawców zawierający między innymi: kwestionariusz dostawcy,roczny arkusz oceny dostawcy i aktualną listę zatwierdzonych dostawców.


5.4 Działamy odpowiedzialnie- logistyka

103-2

Odpowiedzialna logistyka w tak dużej firmie to wyzwanie, z którym codziennie przychodzi nam się mierzyć. W Grupie Kapitałowej SuperDrob znajduje się spółka SuperTrans. Obsługuje ona 80% zapotrzebowania firmy SuperDrob na usługi transportowe. Przy pozostałych 20% współpracujemy z czterema przewoźnikami zewnętrznymi. Dziennie wysyłamy około 1600 palet z wyrobem gotowym na podstawie ok. 200 zamówień. Z tego 60% jest dostarczane do klientów krajowych. 1/3 wszystkich zamówień odbierana jest bezpośrednio przez naszych klientów. Nasz zespół logistyczny liczy 98 pracowników stałych Działu Logistyki oraz 11 podmiotów zewnętrznych, zatrudniających ok. 300 pracowników własnych.

Mamy ambitne cele, by pracować nad efektywnością.

  • Chcemy zwiększyć współczynnik wypełnienia samochodu. W 2019 roku wyniósł od 0,57, a naszym celem jest zwiększenie go do 0,66 do 2021 roku.
  • Do końca 2022 roku chcemy zmniejszyć do 75% (z 96% obecnie) liczbę wyjazdów samochodami dedykowanymi. W ten sposób dążymy, by wprowadzać drobnicowy system dystrybucji, który staje się obecnie obowiązującym systemem na rynku.
  • Uściślamy obieg opakowań drewnianych i plastikowych. Jesteśmy w trakcie wymiany palet drewnianych na plastikowe palety H1.
  • Wprowadziliśmy recykling uszkodzonych opakowań.

Zawsze staraliśmy się promować tych, którzy działają odpowiedzialnie. Tym samym stawiamy przewoźnikom wysokie wymagania – ich samochody muszą spełniać najwyższe klasy emisji spalin EURO 5 lub EURO 6. Zarówno SuperTrans, jak i nasz Dział Logistyki szukają podwykonawców lokalnie – chcemy wspierać nasze otoczenie i pomagać rozwijać się firmom, które znajdują się nieopodal naszych zakładów.

Stawiamy wysokie wymagania sprzętowe operatorom zewnętrznym. Z drugiej strony – tak jak ja rozumiem odpowiedzialny biznes – stworzyliśmy listę kwalifikowanych dostawców, z którymi związaliśmy się na dłużej. Nie jest to praca z przypadkowymi firmami, które w danym momencie oferują nam najlepsze warunki finansowe, tylko podpisujemy umowy na kilka lat i gwarantujemy ludziom pracę i stałe dochody. Traktujemy swoich kontrahentów po partnersku. Dzięki temu mają pewność płynności gotówkowej i mogą inwestować i się rozwijać. Nie narzucamy również terminów płatności dłuższych niż 30 dni.


Krzysztof Radoła
Dyrektor ds. Logistyki SuperDrob


5.5 pracujemy nad nowym standardem

103-3

Praca nad tym, by jakość oferowanych przez nas produktów była na jak najwyższym poziomie, jest dla nas codziennym wyzwaniem. Chcemy, by klient zawsze mógł mieć pewność, że za logo SuperDrob stoją konkretne wartości i bezpieczeństwo. Dlatego też w 2019 roku rozpoczęliśmy pracę z zewnętrzną jednostką certyfikującą – Polskim Centrum Badań i Certyfikacji. Na początku opracowaliśmy procedury i założenia do kontroli nad wszystkimi produktami pod marką Kurczak Sielski. Chcieliśmy potwierdzić i uwiarygodnić, że wszystkie normy, które założyliśmy sobie wewnętrznie, są przestrzegane na każdym etapie produkcji i że mamy na to potwierdzenie. Do tego służą niezapowiedziane audyty i szczegółowa kontrola od wylęgarni, przez nadzór weterynaryjny, fermy, transport, ubój, proces produkcji, wytwórnie pasz i dodatkowy monitoring salmonelli. Wszystko będzie kontrolowane i sprawdzane zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Czujemy się odpowiedzialni i z tego powodu sami wprowadzamy dodatkowe obostrzenia i metody ich weryfikacji.