6.3 Przede wszystkim bezpieczeństwo

103-2

Naszym priorytetem jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników. Nie ma i nie może być innej możliwości – to człowiek zawsze jest najważniejszy.

403-1, 410-1

Budujemy świadomość i kulturę bezpieczeństwa wśród pracowników. Wyświetlane są krótkie lekcje na telewizorach w stołówkach. Cyklicznie publikujemy także teksty dotyczące zasad BHP w naszym biuletynie firmowym i newsletterze do pracowników biurowych

Wdrożyliśmy program ZiP – Zatrzymaj i Porozmawiaj – mający na celu wysłuchanie potrzeb i sugestii pracowników w kwestiach bezpieczeństwa. Dzięki niemu zamontowaliśmy np. lustra sferyczne na produkcji, w celu poprawy widoczności

Powołaliśmy i przeszkoliliśmy grupę ratowniczą i ewakuacyjną.

Każdy z pracowników przechodzi obowiązkowo szkolenie BHP z tłumaczem w swoim języku.

Zamontowaliśmy skrzynki na pomysły pracowników dotyczące innowacji. Ten program jest dodatkowo nagradzany – za rozwiązanie wdrożone w życie pracownik dostaje premię.

21 osób – 0,85% łącznej liczby pracowników reprezentowanych zasiada w formalnych komisjach ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (w których skład wchodzą kierownictwo i pracownicy), które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy.

Wszyscy pracownicy ochrony (63 – 2,56% wszystkich pracowników) przeszli oficjalne przeszkolenie w zakresie polityk obowiązujących w organizacji lub specjalnych procedur dotyczących problematyki praw człowieka i ich zastosowania w obszarze ochrony.

Szkolimy z bezpieczeństwa. Mamy dodatkowe szkolenia dla Kadry Zarządzającej i Mistrzów, którzy przeprowadzają instruktaż stanowiskowy dla każdego pracownika. Dzięki temu podnosimy ich kompetencje i świadomość

Ze względu na wielokulturowość i dużą liczbę pracowników w różnych lokalizacjach musimy tutaj podejmować wielowymiarowe działania. Każde z nich jest oparte na naszej polityce i strategii dla całej Grupy Kapitałowej SuperDrob. Z tych dokumentów wzięły się konkretne cele w temacie bezpieczeństwa i higieny pracy. Numerem jeden wśród nich jest zmniejszenie liczby wypadków.

W naszej firmie liczba pracujących obcokrajowców jest bardzo duża. Mierzymy się tutaj z wyzwaniami komunikacyjnymi i kulturowymi. Wszystkie informacje i instrukcje w zakładach są przekazywane w trzech językach. Musimy dostosowywać się do zmieniających się okoliczności, dlatego prawdopodobnie liczba tych języków niedługo wzrośnie. Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo ludzi. Każdy pracownik, który przychodzi do pracy, bezwzględnie musi wyjść cały i zdrowy z fabryki. Nie ma nic ważniejszego niż życie i zdrowie ludzkie


Kinga Walenda
Kierownik działu BHP, P.ppoż i Ochrony Środowiska

403-2*****

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych i nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, wg płci.

0

Incydenty śmiertelne w latach 2018-2019

 
Wskaźnik częstości wypadków*
Kobiety Mężczyźni Łącznie
2018 8,7 36,7 21,5
2019 11,9 17,7 14,5
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy**
Kobiety Mężczyźni Łącznie
2018 330 1 078 1 408
2019 873 421 1 294
Wskaźnik ciężkości wypadków***
Kobiety Mężczyźni Łącznie
2018 67 49 53
2019 59,1 41,2 49
Wskaźnik absencji****
Kobiety Mężczyźni Łącznie
2018 3 384 12 839 16 220
2019 33 175 10 838 44 013

* IR, liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie × 1 000.

** LDR, liczony jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych do liczby planowych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie × 200 000.

***Liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków.

****AR, liczony jako całkowita liczba dni nieobecności w pracy wynikających ze zwolnień lekarskich lub chorób i wypadków w pracy, do liczby planowych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie × 200 000.

*****Dane dotyczą spółki matki.