103-2

Wiele wyzwań, z którymi spotykamy się na co dzień, motywuje nas do tego, by stawać się coraz lepszym pracodawcą i w miarę możliwości odpowiadać na współczesne zapotrzebowania rynku pracowniczego. Bez naszych pracowników nie byłoby firmy SuperDrob, nie moglibyśmy się rozwijać i patrzeć w przyszłość. Znamy już naszą drogę. Dlatego firma dokłada starań, by każdy zatrudniony mógł zawsze czuć się w niej dobrze i mieć pewność stabilności zatrudnienia i terminowej wypłaty wynagrodzenia. Wiemy, że praca w naszej branży nie jest łatwa, dlatego tym bardziej dbamy o to, by środowisko pracy w firmie było jak najbardziej przyjazne.

Rok 2019 był kamieniem milowym w historii naszej firmy. Zaczęliśmy wprowadzać nowoczesne podejście do HR-u. Widzimy, że przed nami jeszcze długa droga, co do której mamy konkretne plany. Wierzymy, że dzięki podejmowanym staraniom staniemy się atrakcyjniejszym pracodawcą. Wiemy, w którym miejscu się znajdujemy, i mamy konkretne plany rozwoju i wprowadzania nowych standardów na kolejne 3–5 lat. Wielokulturowość, wiele lokalizacji, różnorodna specyfika pracy, ponad 2000 pracowników – to tylko niektóre z aspektów, które są dla nas motorem do zmiany na lepsze. Chcemy to robić, ponieważ pracownicy to nasza najwyższa wartość.


Dobre Praktyki

  • Fundacja Uskrzydlamy, powołana, by wspierać działania skierowane do pracowników.
  • Integracja i wielokulturowość – Międzynarodowy SuperFestiwal.
  • Akademia menedżera.
  • Wideokonferencje zamiast podróży służbowych.
  • Unowocześnianie parku maszynowego, by odciążyć pracowników.
  • Grupa ratowniczo-ewakuacyjna.

Proces zmian zachodzący w firmie SuperDrob jest widoczny na wielu płaszczyznach. Wiedza o tym, w którym miejscu obecnie jesteśmy, i konkretne plany na przyszłość są dla nas podstawową kwestią, również w kontekście naszych pracowników. Chcemy się zmieniać. Ta potrzeba jest związana z rozwojem całej firmy. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotny jest pracownik i że inwestowanie w niego i zapewnienie mu komfortowych warunków pracy musi być wpisane w plany strategiczne całej Grupy Kapitałowej.


Agnieszka Szajkowska-Majewska
Dyrektor personalny

403-2


0

Przypadków chorób zawodowych w latach 2018 i 2019.

404-1


1,11 h

Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika


42,8 lat

Średnia wieku wszystkich pracowników zatrudnionych o umowę o pracę


163

Liczba pracowników z ponad dwudziestoletnim stażem pracy

W celu uzupełnienia braków zatrudnienia pracowników produkcyjnych współpracujemy z agencjami pracy tymczasowej. Staramy się, by ta współpraca była długofalowa i by rotacja pracujących dla nas osób była jak najniższa. Chcemy wybiegać poza sferę biznesową i sprawić, by pracownicy czuli się u nas dobrze, a współpraca z agencjami była owocna. Ze względu na to udało nam się połączyć siły i we współpracy z agencją Solano zorganizować Międzynarodowy SuperFestiwal, imprezę skierowaną w szczególności do pracowników zagranicznych.

Wprowadzamy wiele nowych rozwiązań, żeby praca ludzka była lżejsza. Jednym z nich jest automatyczne filetowanie. Wykonywanie tej czynności ręcznie było bardzo trudną i obciążającą pracą. Teraz proces ten zachodzi automatycznie. Również przy trybowaniu nogi wprowadziliśmy automatyzację. Teraz pracownicy zajmują się tylko samą obróbką tej części, resztę robi maszyna. Nie wszędzie chodzi tylko o oszczędności związane z kosztami – tu są przede wszystkim ludzie.


Jan Grzegrzółka
Dyrektor zakładu w Karczewie

102-8

Zaprezentowane w poniższych tabelach dane odnoszą się tylko do SuperDrob S.A., jako największej spółki, zatrudniającej ponad 85% pracowników Grupy Kapitałowej.

Łączna liczba pracowników w podziale na czas trwania umowy i płeć:

Dane za rok 2018 Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zatrudnionych na czas określony 198 170 368
Zatrudnionych na czas nieokreślony 610 511 1121
Suma 808 681 1489
Dane za rok 2019 Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zatrudnionych na czas określony 214 176 390
Zatrudnionych na czas nieokreślony 630 557 1187
Suma 844 733 1577

Liczba pracowników w podziale na wymiar czasu pracy:

Dane za rok 2018 Kobiety Mężczyźni Łącznie
Pełny etat 806 680 1486
Niepełny etat 2 1 3
Suma 808 681 1 489
Dane za rok 2019 Kobiety Mężczyźni Łącznie
Pełny etat 842 731 1573
Niepełny etat 2 2 4
Suma 844 733 1577

Liczba współpracowników w podziale na rodzaj współpracy:

Dane za rok 2018 Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia 4 5 9
Pracowników pod nadzorem i/lub pracowników sezonowych 350 465 815
Suma 354 470 824
Dane za rok 2019 Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia 5 7 12
Pracowników pod nadzorem i/lub pracowników sezonowych 367 514 881
Suma 372 521 893

405-1

Struktura zatrudnienia z podziałem na kobiety i mężczyzn (stan na 31.12.19)

2019 Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zarząd 0 5 5
Dyrektorzy 11 30 41
Kierownicy 81 55 136
Mistrzowie, Starsi 71 63 134
Pozostali umysłowi 199 96 295
Pozostali fizyczni 482 484 966
Suma 844 733 1577

W 2019 roku pani Elżbieta Orłowska otrzymała nagrodę dla Pracownika Roku przyznawaną przez Business Centre Club w kategorii długodystansowiec. Pani Elżbieta jest menedżerem ds. uboju w naszej firmie i pracuje w niej nieprzerwanie od 46 lat (rozpoczęła pracę w zakładzie, jeszcze gdy były to Warszawskie Zakłady Drobiarskie). W tym czasie miała tylko dziesięć dni zwolnienia lekarskiego i dwa urlopy macierzyńskie!

„Ta nagroda dla mnie jest wielkim zaskoczeniem. Bardzo się cieszę, że ją otrzymałam, że firma mnie zgłosiła, i jest to docenienie mojej pracy. Jestem zaszczycona. Pracuję ze wspaniałymi ludźmi i to jest dla mnie największą nagrodą każdego dnia – ten fakt, że tak wspaniałych ludzi mamy w firmie.


Elżbieta Orłowska
Menedżer ds. uboju

Przejęcia 2018

401-1

Łączna liczba pracowników:

Kobiety Mężczyźni Łącznie
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) 808 681 1489
Liczba nowo zatrudnionych pracowników 200 307 507
Procent nowozatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) 25% 45% 34%

Łączna liczba pracowników w podziale na grupy wiekowe:

Dane za rok 2018 <30 30-50 >50 Łącznie
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) 259 776 454 1489
Liczba nowo zatrudnionych pracowników 145 255 107 507
Procent nowozatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) 56% 33% 24% 34%

Przejęcia 2019

Łączna liczba pracowników:

Kobiety Mężczyźni Łącznie
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) 844 733 1577
Liczba nowozatrudnionych pracowników 207 213 420
Procent nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) 25% 29% 27%

Łączna liczba pracowników w podziale na grupy wiekowe:

<30 30-50 >50 Łącznie
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) 259 838 480 1577
Liczba nowo zatrudnionych pracowników 132 220 68 420
Procent nowozatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) 51% 26% 14% 27%

Odejścia 2018

401-1

Łączna liczba pracowników:

Kobiety Mężczyźni Łącznie
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) 808 681 1489
Liczba odejść pracowników 190 227 417
Procent nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) 24% 33% 28%

Łączna liczba pracowników w podziale na grupy wiekowe:

<30 30-50 >50 Łącznie
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) 259 443 454 1489
Liczba odejść pracowników 131 176 110 417
Procent nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) 51% 23% 24% 28%

Odejścia 2019

405-1

Łączna liczba pracowników:

Kobiety Mężczyźni Łącznie
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) 844 733 1577
Liczba odejść pracowników 160 176 336
Procent nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) 19% 24% 21%

Łączna liczba pracowników w podziale na grupy wiekowe:

<30 30-50 >50 Łącznie
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) 259 838 480 1577
Liczba odejść pracowników 77 143 116 336
Procent nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) 30% 17% 24% 21%

Nasze mocne strony

102-17, 406-1, 401-2


Dbamy o to, by nasze biura i fabryki były bezpieczne. Wdrożyliśmy program Bezpieczna fabryka.


Nasi pracownicy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę.


Wskaźnik rotacji wśród naszych pracowników jest niski. Dbamy, by zostawali z nami na dłużej


Zapewniamy dodatkowe świadczenia: dostęp do karty Multisport na preferencyjnych warunkach, ubezpieczenie na życie, bony świąteczne, bony dla dzieci, premie jubileuszowe.


We wszystkich lokalizacjach zapewniamy pracownikom miejsca do odpoczynku. W pomieszczeniach socjalnych znajdują się sprzęty do odgrzewania posiłków, darmowa kawa i herbata.


Nie odnotowaliśmy potwierdzonych przypadków dyskryminacji i mobbingu.


Oferujemy wypłacane terminowo płace i przejrzysty system wynagradzania.


Każdy uczestniczący w projekcie wolontariatu pracowniczego otrzymuje dodatkowy dzień wolny w pracy na rzecz wolontariatu.


Dbamy o zdrowie naszych pracowników. Promujemy diagnostykę: prowadziliśmy akcję darmowej cytologii, umożliwiamy darmowe szczepienia na grypę.


Ze względu na wielokulturowe środowisko pracy bezwzględnie przestrzegamy Kodeksu Etycznego Grupy Kapitałowej SuperDrob. Wspieramy różnorodność i staramy się integrować wszystkich naszych pracowników w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kultur SuperDrob.

Obowiązkiem każdego pracownika naszej organizacji jest zapoznanie się z Kodeksem Etyki i zrozumienie zawartych w nim wartości. W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do zgodności z prawem każdy pracownik ma obowiązek poinformować o nich swojego przełożonego.

Jeżeli występują jakiekolwiek dalsze nieprawidłowości, każdy może zgłosić się do wyznaczonych pracowników w działach HR i Prawnym, a także do prezesa GK SuperDrob.

Otwarty i szczery dialog na temat problemów jest niezbędnym warunkiem utrzymywania i stałego umacniania naszej etycznej postawy. GK SuperDrob deklaruje pełne wsparcie w sytuacjach, gdy pracownik ma obawy lub pewność, że dochodzi do łamania zasad opisanych w naszym Kodeksie Etycznym.