Jako nowoczesna, patrząca w przyszłość firma spożywcza podejmujemy działania, które są naszym zdaniem niezbędne, by jak najbardziej zniwelować nasz wpływ na środowisko naturalne. Bierzemy odpowiedzialność za nasze oddziaływanie na otoczenie, dlatego staramy się tak planować nowe inwestycje i unowocześniać już istniejące zakłady, by nieustannie ten wpływ redukować.

98%

osadu ściekowego wykorzystywane jest do dalszego użytkowania w rolnictwie

1,3% GJ

obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną na tonę produkcji

20-50%

o tyle od 2017 roku zredukowaliśmy zużycie wody w zależności od procesu (w przeliczeniu na kilogram żywca)

7.1 Zmierzamy do minimalizacji naszego wpływu

We wszystkich naszych zakładach chcemy ulepszać procesy i wprowadzać innowacje również po to, by jak najbardziej ograniczyć nasz wpływ na otoczenie. Każdy z zakładów co roku stawia sobie cele dotyczące redukcji zużycia energii i wody, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń czy ilości ścieków. Są to aspekty nierozerwalnie złączone z odpowiedzialnym i zrównoważonym rozwojem, który dla SuperDrob jest priorytetem. Cele te są możliwe do zrealizowania dzięki całemu zespołowi świetnych profesjonalistów, którzy nie tylko wprowadzają w życie nowe inwestycje, lecz także opracowują innowacyjne usprawnienia w już istniejących obszarach.

Od wielu lat nasze Stowarzyszenie Ekopatrol Karczew współpracuje z firmą SuperDrob. Firma ta wiele razy wspierała nasze akcje związane z działaniami na polu ochrony środowiska naturalnego. Firma brała udział w akcjach zbiórki i wywozu śmieci z lasów w okolicy Karczewa. W akcje te zaangażowane były również osoby zatrudnione w tej firmie. Zawsze deklarowała także otwartość na zgłaszane inicjatywy działania na polu ekologii. Ten rodzaj współpracy uważam za wręcz modelowy.

Mirosław Spirowski,
Prezes Stowarzyszenia Ekopatrol Karczew

103-2

Oszczędność wpisuje się w nasze cele strategiczne. Dodatkowo chcemy być jak najmniej uciążliwi dla naszego otoczenia, w którym przecież sami mieszkamy. Cały Zarząd jest świadomy obecnych wyzwań. Jeżeli nie będziemy nieustannie pracować nad zmniejszeniem ilości odpadów, ścieków czy emisji, to – my również zdajemy sobie z tego sprawę – to wszystko pozostanie wokół nas.

Cele są bardzo konkretne i łatwo policzalne. Już od trzech lat każdy z zakładów ma za zadanie brać pod uwagę zużycie wody, energii elektrycznej, węgla, gazu czy odprowadzanie ścieków i je redukować. Plany na ten rok posiadają wszyscy dyrektorzy zakładów oraz dyrektorzy techniczni. Na 2020 rok przewidzieliśmy redukcję poszczególnych czynników mediowych o 4–6% w zależności od lokalizacji i stopnia zaawansowania.


Ryszard Waśniewski
Członek Zarządu ds. Operacyjnych(COO)