4. Odpowiedzialne prowadzenie biznesu

Zaczynaliśmy w 1993 roku, po przejęciu przez Henryka Lipkę Warszawskich Zakładów Drobiarskich. Pierwsze lata działalności ściśle wiązały się z myślą i filozofią właściciela, dla którego ważne były więzi i współpraca ze społecznością oraz władzami lokalnymi. Dzięki temu staliśmy się wrażliwi na potrzeby naszego otoczenia: mieszkańców, działających w okolicach organizacji i osób zaangażowanych w pomoc innym. W trakcie naszych przemian zdaliśmy sobie sprawę nie tylko z tego, jak duży wpływ mamy na innych, lecz także tego, jak bardzo nasze otoczenie oddziałuje na nas. Rozrastając się o kolejne lokalizacje i powiększając obszar wpływów, wprowadziliśmy nowy system zarządzania, którego jednym z filarów jest uwzględnienie obszarów społecznej odpowiedzialności. Przemiana z firmy rodzinnej w struktury korporacyjne wymagała od nas dokładnego przyjrzenia się, w którym miejscu obecnie się znajdujemy i co możemy zrobić, aby w dalszym ciągu rozwijać się w sposób zrównoważony.

4.1 Zarządzamy odpowiedzialnie

102-12, 102-14, 102-15, 103-1

Zmiany, których doświadczamy w procesie transformacji firmy na podmiot o zasięgu międzynarodowym, sprawiają, że chcemy aktualizować procedury i wprowadzać najwyższe standardy na każdym polu naszej działalności. Pracujemy nad wprowadzeniem pełnej polityki compliance*. Obowiązują nas, jak każdą dużą firmę, regulacje prawa krajowego i międzynarodowego, a także wewnętrzny Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej SuperDrob. Jesteśmy w trakcie weryfikacji każdej z istniejących polityk wewnętrznych, tak by dostosować je do światowych standardów. Każdy obszar naszej działalności podlega obecnie weryfikacji pod kątem uzupełniania procedur, szczególnie w działach: IT, Finansów, Inwestycji, BHP, Zakupów (tutaj szczególnie: Procedura Zakupowa i powołanie Komisji Przetargowej), a także aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Fizycznego, Polityki antykorupcyjnej oraz powołania komisji HACCP i audytorów wewnętrznych GK SuperDrob. Proces ten chcemy zakończyć w 2020 roku.

* to polityka zapewniająca zgodność działań danej organizacji z obowiązującymi normami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Dobre praktyki

Spotkania z interesariuszami (SuperInicjatywy)


Własny blog edukacyjny


Wydarzenie Food TweetUP – networking branży spożywczej i mediów


Kodeks Etyki

Etyczne zarządzanie

Działamy świadomie i odpowiedzialnie, oferujemy wysokiej jakości produkty i dotrzymujemy obietnic danych interesariuszom zarówno wewnątrz firmy, jak i w jej otoczeniu.

Szacunek dla każdego pracownika

Wysoko cenimy różnorodność i nie tolerujemy dyskryminacji na żadnym polu. Zapewniamy bezpieczne środowisko pracy.

Wartości rodzinne

„SuperDrob ambasadorem rodziny” – wspieramy społeczną aktywność prorodzinną, proponując zróżnicowaną ofertę wydarzeń angażujących całe rodziny, np. Dzień Dziecka, wspólne sprzątanie lasu, wolontariat rodziców w trakcie półkolonii czy Międzynarodowy SuperFestiwal.

Spójność

Budujemy zaufanie przez odpowiedzialne zachowanie. Zachęcamy do otwartej postawy względem drugiego człowieka. Przestrzegamy przepisów prawa w odniesieniu do wszystkich pracowników.

Tworzenie wartości dla klientów

Stale poprawiamy swoją ofertę biznesową, aby móc odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku, tworzymy produkty „na miarę”.

Pomoc potrzebującym

Uważamy, że otwartość na potrzeby ludzi potrzebujących jest wpisana w filozofię działania naszej firmy.

Dobre relacje w organizacjach branżowych

Jesteśmy członkiem różnych organizacji, w których staramy się działać dla dobra ogółu i całej branży.

Przy jakimkolwiek planowaniu i podejmowaniu konkretnych działań staramy się uwzględniać potrzeby różnych interesariuszy.