9. O raporcie

9. O raporcie

102-53

Dynamiczny rozwój firmy w ostatnich latach i ogromny zakres zmian, które się w niej dokonały, były impulsem do powstania tego raportu. Jako organizacja możemy być dumni z dotychczasowych osiągnięć. Również dla mnie, jako młodego człowieka, jest bardzo ważnym aspektem, by pracować w firmie, dla której zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu są istotnym czynnikiem rozwoju.

Dziękuję wszystkim za wsparcie i wkład pracy w powstanie tego raportu. Tylko dzięki wspólnym działaniom możemy go teraz czytać.


Kamil Woźnica
Specjalista ds. CSR
e-mail: kamil.woznica@superdrob.pl