Dla firmy działającej w sektorze spożywczym zapewnienie najwyższej jakości swoich produktów zawsze jest najwyższym priorytetem. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane konsumentom produkty były bezpieczne. Osiągnięcie zamierzonego celu było także jedną z przyczyn rozpoczęcia licznych inwestycji w różnych obszarach naszej działalności. Dzięki nim zwiększamy kontrolę nad całym procesem łańcucha produkcji: od pola do stołu. Mamy własną wytwórnię pasz oraz zakład wylęgu drobiu, zakłady ubojowe i zakłady przetwórcze. Sprawujemy także opiekę weterynaryjną nad stadami reprodukcyjnymi i brojlera.

Potwierdzeniem naszych działań w zakresie kontroli i nadzoru nad każdym z etapów produkcji są przeprowadzane regularnie audyty zewnętrzne. To daje nam pewność, że nasze produkty są bezpieczne i spełniają standardy bezpieczeństwa. Chcemy też, żeby marka SuperDrob była gwarancją wysokiej jakości.

Wiemy również, jak ważne są obecnie walory zdrowotne żywności. Trendy rynkowe wskazujące na zainteresowanie konsumentów produktami z wartością dodaną sprawiają, że odpowiadamy na aktualne zapotrzebowanie rynku. Tworzymy nowe pozycje w naszej ofercie oraz ulepszamy receptury, tak by mogły mieć czystą etykietę. Właśnie z tego powodu powstała marka Kurczak Sielski. Przed nami jeszcze wiele wyzwań i ciężkiej pracy, ale mamy nadzieję, że dzięki innowacyjnemu podejściu do sposobu chowu i żywienia zwierząt będziemy wyznaczać trendy i podnosić poprzeczkę coraz wyżej, a jakość naszych produktów będzie jeszcze lepsza.


Dobre Praktyki

  • Praca nad własną certyfikacją marek premium
  • Odpowiedzialny dobór certyfikowanych dostawców
  • Zewnętrzne i wewnętrzne audyty.
  • Własna polityka jakości związana z dobrostanem zwierząt
  • Kupowanie zboża od lokalnych rolników

5.1 Bezpieczeństwo procesów i produktów

103-2


5.2 Dbamy o dobrostan

103-2

Od początku łańcucha produkcyjnego mamy nadzór i kontrolę nad naszym surowcem. Dzięki własnej wylęgarni i opiece weterynaryjnej mamy stały wgląd w to, co dzieje się ze zwierzętami na każdym etapie ich życia. Cały proces chowu prowadzony jest zgodnie z opracowanym przez nas wewnętrznie Przewodnikiem Jakości dla producentów żywca.

Na każdym etapie uboju i transportu dbamy o dobrostan zwierząt. To zadanie jest naszym priorytetem. Również w tej kwestii przechodzimy zewnętrze audyty naszych odbiorców, które potwierdzają wysoki poziom zachowywanego przez nas dobrostanu.

Wszyscy kierowcy i pracownicy Działu Uboju Drobiu są przeszkoleni z zakresu dobrostanu zwierząt zarówno wewnętrznie, jak i przez podmioty zewnętrzne. Prowadzimy też dla naszych hodowców spotkania, w trakcie których przekazujemy informacje związane z dbaniem o dobrostan i jego wpływem na późniejszą jakość mięsa.

Posiadamy Certyfikację Genesis na poziomie stad reprodukcyjnych i wylęgarni. 50% surowca do produkcji również pochodzi z ferm certyfikowanych.


Zarówno w transporcie, jak i w uboju dbamy o to, aby minimalizować stres poprzez ograniczenie hałasu, zapewnienie odpowiednich warunków termicznych i odpowiedniego oświetlenia w dziale uboju drobiu. Staramy się, żeby zwierzęta miały jak najmniejszy kontakt z człowiekiem, co redukuje dodatkowe bodźce. Od momentu załadunku do specjalnych kontenerów, poprzez sam sposób transportu i później rozładunku, dbamy o to, by poziom stresu był jak najniższy, i robimy wszystko, by wyeliminować możliwe urazy.


Katarzyna Grygo-Małuj
Lekarz weterynarii, Kierownik Działu Kontroli Jakości